VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V podjetju Tesarstvo Mehlin d.o.o. spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato pri komuniciranju naših storitev preko spletne strani delujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - Uredba EU 2016/679 (GDPR)), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Kot upravljavec se bomo potrudili zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin, a za to ne odgovarjamo. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel v nadaljevanju opisane pogoje in da se z njimi strinja.

 

Splošno

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z zakonodajo, pošteno ter za opredeljen in legitimen namen. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke, zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.

 

Upravljavec podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje:

Tesarstvo Mehlin d.o.o.

Primičeva ulica 20, 1291 Škofljica

Matična številka: 7142340000

Davčna številka: SI99662655

E-naslov: info@mehlin.si

Telefonska številka: 041 409 629

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko glede vprašanj, povezanih z obdelavo njegovih osebnih podatkov in uresničevanjem njegovih pravic v skladu s Splošno uredbo stopi v kontakt s kontaktno osebo:

Jaka Mehlin

E-naslov: info@mehlin.si

Telefonska številka: 041 409 629

 

Nameni obdelave podatkov

Namen vsebine v nadaljevanju je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas.

V podjetju Tesarstvo Mehlin d.o.o. osebne podatke zbiramo in obdelujemo za naslednje namene in skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (zakonske obveznosti, sklepanje ali izvajanje pogodbe, privolitev, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb) ter točno določen čas, kot je to potrebno.

  1. Pravna podlaga za obdelavo: privolitev posameznika

Namen obdelave: KONTAKTNI OBRAZEC NA SPLETNI STRANI

Ob vsakem obisku spletnih strani www.mehlin.si in www.skeletne-hise-mehlin.si ter njunih podstrani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka, različica brskalnika, čas obiska itd.). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja interne statistike obiskov. Tako zbrane podatke obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.

Na podlagi privolitve (odkljukanje okenca) pri posredovanju povpraševanja preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani zbiramo in obdelujemo naslednje podatke uporabnika: ime in priimek, naslov elektronske pošte in telefonsko številko.

Če posameznik, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, v nekem trenutku tega več ne želi, lahko prekinitev obdelave osebnih podatkov izvrši z zahtevkom po elektronski pošti info@mehlin.si ali z redno pošto na naslov podjetja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Rok obdelave: do preklica privolitve

  1. Pravna podlaga za obdelavo: izvajanje pogodbe

Namen obdelave: POGODBA

V primeru, ko z našim podjetjem posameznik sklene pogodbo, le-ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe – prodaja blaga in storitev. V kolikor posameznik ne posreduje zahtevanih osebnih podatkov, podjetje ne more skleniti pogodbe, prav tako podjetje ne more izvesti storitve v skladu s sklenjeno pogodbo. 

 

Zavezujemo se, da se bodo zbrani osebni podatki uporabljali izključno v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Posredovani osebni podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena obdelave, oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Po izpolnitvi namena obdelave se podatki izbrišejo oz. se blokira dostop do njih.

 

Vaše pravice, preklic in posredovanje osebnih podatkov

Posameznika seznanjamo glede obstoja pravic skladno z Uredbo. Posameznik lahko:

  • soglasje prekliče (pravica do preklica),
  • kadarkoli zahteva od pooblaščene družbe, da ga seznani z obsegom in vsebino osebnih podatkov, ki jih hrani in obdeluje (pravica do seznanitve),
  • svoje osebne podatke po potrebi ustrezno spremeni (pravica do spremembe),
  • zahteva od pooblaščene družbe, da iz svojih evidenc izbriše vse njegove osebne podatke (pravica do izbrisa in pozabe),
  • kadarkoli od pooblaščene družbe zahteva, da omeji vsebino in količino njegovih osebnih podatkov, ki jih obdeluje (pravica do omejevanja) ter
  • od družbe kadarkoli zahteva, da vse njegove zbrane osebne podatke prenese na drugo družbo (pravica do prenosa).

O tem nas obvesti pisno po pošti na naslov Tesarstvo Mehlin d.o.o., Primičeva ulica 20, 1291 Škofljica ali preko elektronske pošte info@mehlin.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče osebne podatke razkriti tudi ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, administratorju in skrbniku spletne strani.

Upravljavec na podlagi obrazložene zahteve lahko posreduje osebne podatke pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Upravljavec se bo npr. odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Upravljavec vaše osebne podatke ne bo iznesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Spremembe in pritožba

Pridržujemo si pravico, da predmetni dokument po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. Nadzor nad izvajanjem določb Splošne uredbe in ZVOP-2 izvaja Informacijski pooblaščenec kot nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije.