Konstrukcijski sistem

Glede na sestavo sten se ponudniki lesenih hiš precej razlikujemo med seboj. Različna sestava sten pomeni različne vgrajene materiale in njihove dimenzije, različni materiali pa pomenijo različne karakteristike, ki se v praksi merijo tudi kot ugodje, varnost in stroški bivanja.

Prav je, da je ponudba na trgu pestra in različna. Kot so različne tudi stranke.
Kaj iščete vi? Varnost, pasivnost, varčnost, ugodno ceno ...?
Mi smo zagovorniki kakovosti bivanja, vključujoč vse potrebne komponetne. Privoščimo vam, da bo bivanje v hiši varno, prijetno, zdravo, stroški pa majhni.
Naša gradnja temelji na difuzijsko odprtem sistemu. Naše izhodišče so namreč kakovostni naravni materiali in njihova pravilna vgradnja (več o tem pišemo v zavihku Kako primerjati?).

Leta 2021 stopi v veljavo evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb. To v praksi pomeni, da bo za novogradnje zahtevana skoraj nič‑energijska gradnja. Te standarde mi dosegamo že sedaj.

Za naš sistem skeletne gradnje lahko pridobite nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič-energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe s strani Ekosklada Republike Slovenije, v kolikor so za to izpolnjeni tudi drugi pogoji.

ZUNANJA STENA - sestava:

stena zunanja_brez opisa materialov in brez cokla
*Dokončna sestava se prilagodi izboru finalne obloge na notranji strani stene, kot tudi fasadne obloge, v kolikor bi stranka izbrala leseno prezračevano fasado.
**Točki 10 in 11 nista predmet ponudbe za fazo zunaj dokončan objekt.

Skeletna konstrukcija zunanjih sten je debeline 200 mm, medtem ko je konstrukcija notranjih sten debeline 160 in 100 mm; vse iz dolžinsko spojenega (KVH) smrekovega lesa. Medetažna konstrukcija je izvedena iz stropnikov iz lameliranega lepljenega (BSH) smrekovega lesa dimenzije 100x240 mm in nosilcev (glede na statični izračun).

Našo konstrukcijo odlikuje dejstvo, da je konstrukcijski les dodatno zaščiten pred glivami in insekti ter da je že v osnovi močno zasnovana. Poleg uporabe večjih presekov lesa, v konstrukciji izvedemo še lesne zveze, križe in diagonale. Tako konstruirana konstrukcija dodatno pripomore k požarni in potresni varnosti ter odpornosti na neurja. Ker vam privoščimo, da je vaša hiša grajena tako, da lahko z njo suvereno ovržete vse stereotipe o leseni gradnji (da jo odpihne že navaden volk, da zgori kot vžigalica, da jo sesuje najmanjši potresni sunek ...).

Uporabljamo kakovostne naravne izolacijske materiale in skrbimo za njihovo pravilno vgradnjo. Ni potrebno biti zanesenjak za "bio-eko-natur", da razumeš prednosti kakovostnih naravnih materialov. Te nesporno imajo svoje odlike in prednosti. Omogočajo majhne toplotne izgube, majhno porabo energije in posledično nižje stroške ter življenje v zdravi mikro klimi. Stopnja kakovosti bivanja v taki leseni skeletni hiši je zaradi načina gradnje ter uporabe naravnih, ekoloških izolacijskih materialov zelo visoka.

In ker raziskave kažejo, da ljudje danes kar 80-85% svojega časa preživimo v zaprtih prostorih, se nam zdi smiselno misliti na to, kakšno bo naše domače bivalno okolje.

LES IN MATERIALI IZ LESA

lythumb (1)

Lepljen smrekov les

download

Lesno vlaknena fasadna plošča

lythumb

Lesna volna v ploščah

Želite ponudbo za vaš projekt?