Do katere faze gradimo skeletne hiše?

Gradimo največ do faze zunaj dokončan objekt, na vašo željo lahko tudi manj.

Gradimo največ do faze zunaj dokončan objekt oz. do 3. podaljšane gradbene faze. Faze 'delni ključ' in 'na ključ' pri nas ne izvajamo.
Na naročnikovo željo lahko izvedemo tudi manj del - postavimo samo skelet, samo enostransko zapremo zunanje stene, pripravimo stene brez fasadnega ometa ...

V naši ponudbi ni izdelave projektne dokumentacije. Stranke nas največkrat kontaktirajo, ko imajo že zrisan idejni načrt in s tem izbranega projektanta. V kolikor tega še nimajo, z veseljem pomagamo in priporočimo koga.

Naše delo izhaja torej iz individualnih projektov. S tipskimi načrti in s tem tipskimi hišami pri nas ne razpolagamo. Tudi ponudbe pripravljamo izključno na podlagi investitorjevih individualnih načrtov.

In kako zadeva steče, ko se odločite za sodelovanje z nami?

Na osnovi prejete PZI dokumentacije izdelamo delavniški načrt in začnemo z obdelavo konstrukcijskega lesa v proizvodnji. Na lastni računalniško vodeni CNC liniji natančno pripravimo skeletno konstrukcijo iz dolžinsko spojenega (KVH) in lameliranega lepljenega (BSH) smrekovega lesa. Za streho največkrat uporabljamo masiven les, na željo stranke pa lahko uporabimo tudi lepljenega.

Strojno obdelan konstrukcijski les v nadaljevanju zaščitimo z zaščitnim sredstvom Silvanolin.

Na posebni mizi za sestavljanje elementov nato natančno sestavimo skeletne stene in jih z ene strani oploščimo z OSB ploščami. V tako izdelani skeletni konstrukciji so že pripravljene vse potrebne odprtine za okna in vrata.

Skeletne stene in preostali material z lastnim transportom dostavimo na mesto gradnje. Ker ne dostavljamo velikopanelnih elementov, ki zahtevajo veliko večje transportno sredstvo, ima naš dostop na parcelo manj zahtev.

Skeletno konstrukcijo z lastnim avtodvigalom postavimo na ustrezno izdelano in hidroizolirano temeljno/kletno ploščo (zemeljska in zidarska dela niso predmet naše ponudbe, op.p.).

Ko je izvedena tudi streha, začnemo zapirati zunanje stene. Na zunanjo stran vgradimo lesno vlakneno fasadno ploščo debeline 60 mm, katere difuzijska odprtost omogoča visok izparilni potencial (suši kondenz!), med skelet debeline 200 mm pa vgradimo izolacijo. Priporočamo naravne izolacijske materiale, ki jih odlikuje visoka specifična toplota, slednja pa skupaj z visoko gostoto ustvarja odličen fazni zamik prehoda toplote. Ta nam pove, s kakšnim časovnim zamikom se bo maksimalna temperatura na zunanji strani konstrukcije prenesla na notranjo stran, v interier. Izolacije z daljšim faznim zamikom bolje preprečujejo prekomerno pregrevanje v poletnih mesecih, kar je pomembno tako za ugodje bivanja kot za stroške.

V sklopu ponudbe zunaj dokončan objekt pri nas izvedemo tudi obojestransko zapiranje notranjih sten z OSB ploščami, vključno z vgrajeno izolacijo med skeletom. V kolikor je v hiši predviden kamin, v ponudbo vključimo tudi izdelavo dimnika. Na to opozorimo stranke, ko med seboj primerjajo 'različne podobne' ponudbe.

Za korektno primerjavo ponudnikov je potrebno podrobno pregledati vse postavke iz njihove ponudbe in dobro razbrati, kaj je že (oz. ni) vključeno v posamezno postavko. Iz ponudbe je potrebno razbrati in primerjati tudi materiale, ki so predvideni za vgradnjo, in izvedbene detajle. Slednji so tudi v tej gradbeni fazi izrednega pomena. Vplivajo na trajnost, vzdrževanje, možne zaplete ...

Ustrezna zaščita objekta je naša velika skrb. Prepričani smo, da se po nekaterih izmed izvedbenih detajlov razlikujemo od marsikaterega ponudnika lesene gradnje. Detajle, konkretno vezane na izvedbo njene hiše, stranki predstavimo na sestankih in jih uskladimo s projektantom. Stranko informiramo tudi o ustrezni izvedbi ostalih sklopov, ki niso v naši izvedbi, a pripomorejo k trajnostni izvedbi celotnega objekta.

Ko končamo s pogodbenimi deli, je hiša zaščitena pred zunanjimi vplivi: izveden je zaključni fasadni omet, vgrajena so okna in vhodna vrata, streha je zaključena z vsemi tesarskimi, krovskimi in kleparskimi deli. Vse stene so izolirane. Postavljene so tudi že stopnice.

Za naročnika to pomeni, da lahko nadaljuje z deli v notranjosti: nadaljevanje z elektro in strojnimi inštalacijami, izvedba estrihov, suhomontažno zapiranje stropov in sten ...

Glede na projekt lahko poleg stanovanjske hiše izdelamo tudi nadstrešek nad teraso, nadstrešek pred vhodom, lopo, garažo  ...

Naša skeletna gradnja hiš je kombinacija tradicionalnega tesarskega znanja gradnje z lesom, najsodobnejših rešitev, vključno z natančnim računalniškim razrezom lesa in računalniškim izrisom hiš, ter uporabe človeku prijaznih naravnih materialov.
FB_IMG_1582223181635