Montaža strešnih elementov Kielsteg

Mednarodno uveljavljeni strešni elementi za trgovske, poslovne objekte ...

Na področju gradbeništva so vedno novi izzivi, ki naj odgovarjajo na trende razvoja materialov, tehnologij, ekologije, potreb uporabnikov in smeri razvoja na področju  arhitekture.

V prostor lahkih konstrukcijskih elementov za velike razpone je vstopilo avstrijsko podjetje Kulmer s svojim izdelkom KIELSTEG, ki je v svetovnem merilu inovacija, katera se že uspešno uveljavlja v praksi.

Naše podjetje spremlja novosti in tako že sodelujemo s firmo Kulmer, za katero v Sloveniji izvajamo montažna dela za elemente KIELSTEG ter prenašamo to tehnično novost v slovensko gradbeno prakso.

KIELSTEG gradbeni elementi predstavljajo izdelke iz lesenih vzdolžno lepljenih prednapetih lamel, to je po specialni tehniki izdelane lesene nosilce, za izvedbo stropnih in strešnih konstrukcij velikih razponov.

S temi lesenimi nosilci, širine 120cm in debeline od 28 cm do 80 cm, se lahko premešča razpone do 30m dolžine, kar odgovarja mnogim izzivom moderne arhitekture.

Pri gradbenih elementih KIELSTEG pa prihaja v ospredje istočasno lahkost konstrukcij, uporaba lesa kot ekološko in energijsko ugodnega materiala, ki ima istočasno visoke fizikalne lastnosti in lep izgled, ki arhitektom omogoča nove rešitve.

KIELSTEG elementi se uveljavljajo povsod, kjer so zahtevani razponi, ki po klasični tehnologiji potrebujejo težke železobetonske ali železne konstrukcije, kar nadomestimo z lahkimi lesenimi izdelki.

KIELSTEG elementi odgovarjajo vsem normativnim gradbenim zahtevam trdnosti in požarne varnosti, za kar so pridobljeni vsi evropski certifikati.

Edinstvena, patentno zaščitena tehnologija KIELSTEG  v avstrijski tovarni KULMER v Pieschelsdorfu omogoča ob sodelovanju lastnih strokovnjakov in arhitektov naročnika pripravo potrebne dokumentacije in izvedbe KIELSTEG elementov za gradnjo konkretnih objektov, ki jih na osnovi medsebojnega sodelovanja montira naše podjetje.

Glede na naše medsebojno sodelovanje s firmo KULMER smo na razpolago že v začetni fazi iskanja ustreznih strokovnih rešitev za konkreten načrtovan objekt, saj lahko iz prakse sporočimo specifičnosti tovrstne gradnje ter pomagamo pri vzpostavitvi stikov s tovarno in njenimi predstavniki.