ZAKAJ LESENA GRADNJA?

 

Odločitev za hišo je ena večjih življenjskih odločitev. V želji, da bo zares tista ‘ta prava’, posameznik potroši precej energije, pri odkrivanju informacij pa se mu odpirajo dodatna vprašanja, morda tudi negotovost.

Zato je potrebno dobro premisliti, s kom se podati v ta pomemben življenjski projekt. Čim več spraševati, se čim bolje informirati in primerjati različne možnosti.

Ena izmed začetnih dilem, ki se lahko pojavi ob odločitvi za gradnjo lastnega doma, je: »Ali graditi montažno ali klasično?«. Torej, ali les ali opeka/beton.

Les velja za najbolj primeren material za oblikovanje bivalnih prostorov. Ekološko gledano je material brez primerjave, dotika se naših čutov in je kot tak najbližji človeku – diha, diši, deluje, se spreminja …

Les se skupaj s kamnom in opeko uporablja v konstrukcijske namene že od časov, ko se je človek začel stalno naseljevati in so začela nastajati prva preprosta bivališča.

Po krajšem zatonu, ki ga je prinesla industrijska revolucija in z njo uporaba novih, umetnih materialov, je v zadnjem času kot naravni gradbeni material zopet začel pridobivati vidnejšo konstrukcijsko funkcijo.

S svojimi dobrimi gradbeno fizikalnimi lastnostmi v marsičem prekaša druge po uporabnosti sorodne materiale.

In prav zaradi številnih prednosti v primerjavi z drugimi gradbenimi materiali se je ponovno povečala gradnja lesenih objektov.

Stopnja kakovosti bivanja v leseni skeletni hiši je zaradi načina gradnje ter uporabe naravnih in paropropustnih materialov zelo visoka. Kakovostni naravni materiali poleg življenja v zdravi mikro klimi omogočijo tudi majhne toplotne izgube, majhno porabo energije in posledično tudi nižje stroške ogrevanja.

Ker so na koncu odločitve največkrat povezane s financami, je denar vsekakor pomemben podatek. Pa ne samo tisti, ki je vložen v fazi gradnje, do vselitve, pač pa tudi tisti denar, ki se v času bivanja v tej hiši kaže kot strošek. Zato je že pri gradnji vsekakor smiselno razmišljati tudi o tem, kakšni bodo pričakovani bodoči stroški vaše hiše!

Nizka poraba energije pri lesenih skeletnih hišah je prav zato močan argument za veliko ljudi. Je pomembna prednost, ki dolgoročno pomeni precejšen prihranek. Ocenjujejo, da v primerjavi s povprečno zidano hišo z dobro leseno vsako leto privarčujemo za letni dopust.

Prednost lesene gradnje, ki jo vsekakor velja izpostaviti, je tudi ta, da lesena gradnja velja za hitro in ‘suho’ gradnjo. Pri zidani gradnji, ki se je je prijelo ime ‘mokra’ gradnja, gradbena veziva vsebujejo vodo, ki izhlapeva.

Čas gradnje se ravno zaradi izsuševanja sten in plošč poveča; med posameznimi gradbenimi fazami je potreben določen premor. Pri leseni gradnji potrebe po dolgotrajnem sušenju vgrajenih gradbenih materialov ni, kar prinaša možnost hitre vselitve. 

Pravilno zasnovano skeletno konstrukcijo (dovršeni detajli in njihova kakovostna izvedba) odlikujeta izredna nosilnost in togost ter s tem povezana potresna varnost.

Pravilno zasnovane lesene skeletne hiše se veliko bolje odzivajo na potresne obremenitve kot zidane, saj se les zaradi svoje elastičnosti bolje odziva na tresenje tal kot beton. Konstrukcija lesene hiše, ki je prožna, se ob stresu zemlje le zamaje, ne pa tudi poruši.

Zaradi tega in zaradi majhne lastne teže v primerjavi z nosilnostjo je les torej uporaben tako za gradnjo objektov na področjih z zmanjšano nosilnostjo tal (npr. barje) kot za objekte na potresno ogroženih področjih.

»Kaj pa ogenj?«, je vprašanje, ki skrbi mnoge potencialne lastnike lesenih hiš. 

Že res, da je les kot organska snov gorljiv material, vendar v primerjavi z betonom in jeklom prevzema večje požarne obremenitve.

Les gori počasi in enakomerno. Hitrost izgorevanja se lahko natančno določi – tipična ocena oglenitve je 0,6 mm/min, kar upoštevamo pri dimenzioniranju lesenih konstrukcij.

Elementi iz lesa zoglenijo počasi, od površine proti notranjosti, kar onemogoča dostop kisika do lesa. V nezoglenelem delu elementi torej ohranjajo polno nosilnost in med gorenjem ne spreminjajo oblike.

Prav zato ne povzročajo prenosa obtežbe na druge konstrukcijske elemente, kar je večinoma vzrok za porušitev konstrukcije.

Tudi zato je rešitev ljudi in dobrin iz lesene hiše dosti lažja kot iz klasično grajene hiše. Poleg tega se pri gorenju lesa ne ustvarjajo strupeni plini, ki so najpogostejši vzrok smrti ob požarih.

Nezanemarljiva prednost lesene gradnje je tudi boljša izkoriščenost prostora. V primerjavi s klasično grajeno hišo, kjer so zidovi debelejši, pri leseni skeletni gradnji zaradi tanjših sten ob enakih zunanjih merah pridobimo tudi do 10 % več uporabne stanovanjske površine.

Za zidane gradnje velja, da financiranje lahko poteka postopno, za leseno gradnjo pa je potrebno imeti vsa finančna sredstva na razpolago takoj. Pa je temu res tako?

Nikakor, čeprav se to pogosto sliši in mnogo ljudi tudi neupravičeno odvrne od lesene gradnje. Dejstvo je, da je pri leseni skeletni hiši možna postopna gradnja in z njo fazno financiranje glede na finančne zmožnosti. Če gradite v samogradnji, sami odrejate tempo. 

Če realno pogledamo primerjavo skeletne in zidane hiše glede na ceno v fazi gradnje: temelj je pri skeletni hiši cenejši, ker je teža manjša. Streha je enaka pri obeh hišah, prav tako mansarda z izolacijo in mavčno kartonsko ploščo. Enaka so okna, vrata, instalacije, tlaki, talne obloge, beljenje. Fasada je pri skeletni cca. 10% dražja. Ker je skeletna hiša praviloma bolj izolirana in ima manj toplotnih mostov, je potrebna naprava za ogrevanje lahko manjše moči in je kot taka cenejša. Je pa les dražji kot opeka.

A kot smo že poudarili - o stroških, povezanih s hišo, ne smemo razmišljati zgolj v fazi gradnje. Vsekakor je vredno razmisliti o razmerju začetne naložbe in pričakovanimi prihodnjimi energetskimi stroški. Pri naši leseni skeletni hiši, ki je nizkoenergijska, vsekakor govorimo o prihrankih.

 

Človeku in okolju danes prijazna gradnja je t.i. trajnostna gradnja, ki za gradnjo uporablja materiale, za katerih nastanek (proizvodnja, produkcija) in reciklažo se porabi najmanj 'sive energije' (vgrajena energija, vključno s transportom ipd.). Predvsem je velik poudarek na bivalnem ugodju v objektu, kar poleg energijsko optimalno zasnovanega lesenega montažnega objekta dosežemo tudi z naravno osvetlitvijo (npr. poudarek na večjih steklenih površinah na južnih fasadah objektov...), s kakovostjo zraka … Toplina naravnega, notranjega materiala in tudi lesena fasada pa je tista pika na i, na katero so investitorji ali lastniki objekta po končani gradnji zelo ponosni.
Boštjan Češarek, u.d.i.a.

Lesena skeletna gradnja je preživela skoraj tisočletje in še vedno velja za sodobno. Njeno jedro je znano in zdravo – les, skupaj z drugimi naravnimi materiali. Pripeljite naravo v svoj novi dom. Naj bo pot domov izlet v naravo!

Oddajte svoje povpraševanje

Vaše osebne podatke z obrazca bomo uporabili samo za posredovanje odgovora na vaše vprašanje. Ob nadaljnjih dogovorih in v želji po morebitni pripravi ponudbe, pred odpošiljanjem le-te prejmete v podpis soglasje o strinjanju z zbiranjem, hranjenjem in obdelovanjem vaših osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o tem, kako družba Tesarstvo Mehlin d.o.o. ravna z osebnimi podatki in vaših pravicah, so na voljo v zavihku Politika o varovanju osebnih podatkov.

Pošlji

TESARSTVO MEHLIN D.O.O.
Primičeva ulica 20, 1291 Škofljica, Slovenija
Telefon: 031 339 679
info@mehlin.si